Mobil: 913 02 624
E-post: post@liveatte.no

 
 
 

Styret i stiftinga LIVE ÅTTE

For 2016 er styret samansett slik: 

Eli Skaatun (leiar)
Hans Haddal (sekretær)
Inger-Annie Molt Rise (kasserar)
Aase Styve (styremedlem)
Iver Olaf Grimstad (styremedlem)
Berit Lyngstad (styremedlem)