Mobil: 913 02 624
E-post: post@liveatte.no

 
 
 

Økonomi

 - Budsjettet for første fase (fram til 25.september) er på ca. 80.000 kroner
- Stiftinga LIVE ÅTTE har det økonomiske ansvaret
- Prosjektet skal ikkje koste skulane noko, med unntak av eventuelle materialkostnader og transport fredag 12.mars 2010
- Inntekter basert på sponsing, tilskot og billettsal (kveldsvarieté)
- Utgiftene omfattar lokalleige, honorar til husorkester, lyd og lys og TONO


Stiftinga LIVE ÅTTE held på retten til å bruka bidraga vederlagsfritt, men etter avtale med den som har opphavsrett.