Mobil: 913 02 624
E-post: post@liveatte.no

 
 
 
bunad.jpg

Live døydde på 8-årsdagen sin, 24. mars 2006. Live hadde ein hjerneskade som gav ho mange og store utfordringar. Dei tre siste åra av livet var ho knytt til Doman-instituttet (The Institutes for the Achievement of Juman Potential) i Philadelphia, USA. Gjennom tett oppfølging og intensiv stimulering gjode ho svært store framsteg, og nådde mål som mange trudde var uoppnåelege for henne.

Verdiane og menneskesynet, energien og motet som låg til grunn for at foreldra til Live valde å ta i bruk Doman-metoden, er der framleis, saman med sorga og saknet over å ha mist eit barn. Når vi no etablerer ei stifting i Live sitt namn, er det ikkje for å dyrke sorga og saknet, men for å vidareføre engasjementet og bruke den opparbeidde kompetansen, slik at det også kjem andre til gode.

Kontonummer for deg som vil støtte arbeidet vidare:
3910 39 68201