Mobil: 913 02 624
E-post: post@liveatte.no

 
 
 

English version    

 

Vi vil hjelpe menneske å tre fram!

Kyprosretur.jpg

Med utgangspunkt i Live si historie vil stiftinga arbeide for at barn og unge med særskilte behov får sjansen til å nå potensialet sitt. Stiftinga vil gjennom informasjon og haldningsskapande arbeid inspirere enkelt-menneske og samfunn til å sjå verdien av kvart menneske og dei ressursane det representerer, og å gjere det som skal til for at kvart menneske skal kunne bli det det er.

Årsmøte med gjenval av styre, men ny konstituering

Leiar: Øyvin Sønnesyn
Kasserar: Inger-Annie Molt Rise
Sekretær: Jostein Sæbø
Styremedlem: Aase Styve
Styremedlem: Nora Wingsternes

Følg oss på facebook

Du er velkomen til LIVE ÅTTE si facebookside. Følg oss her.

Ei fantastisk historie

Eit sterkt møte med ei jente som er innesperra i ein kropp som utrykkjer noko heilt anna enn det ho er på innsida.

http://www.youtube.com/watch?v=F4XMlhCfp3Q

Språkleiken bravo: Vil du lære små barn å lese?

intempo.gif

Sjå videopresentasjon av Heidi Aabrekk sitt leseprosjekt her