Mobil: 913 02 624
E-post: post@liveatte.no

 
 
 
Leeza og ein av assistentane ute i vårsola.
Leeza og ein av assistentane ute i vårsola.

Helsing frå Leeza

I dag fekk styreleiar Eli tilsendt eit bilete som visar ei godt nøgd Leeza!

Vinteren er snart over, og sola skin i Nepal. Då er det godt å ha gode assistentar slik at ein kjem seg ut og får kjenne sola i ansiktet. Vi helsar tilbake!