Mobil: 913 02 624
E-post: post@liveatte.no

 
 
 
Foto: Vikebladet
Foto: Vikebladet

Besøk frå Nepal

Onsdag 20. september fekk vi gleda av å møte Dewan Pramila igjen. Pramila, som driv prosjektet vårt i Nepal, kom og fortalte korleis det gjekk med avlastningsleiligheita og det nyoppstarta arbeidet med avlastning for familiar som har barn med utviklingshemmingar.

I løpet av dei dagane Pramila var her, besøkte ho høgskolen i Volda, hadde eit møte ope møte på rådhuset og eit eige møte med Sanitetsforeninga i Ulstein, og ho besøkte heimetenestene i Ørsta kommune.

Saman med henne var også Liv Meisingset, høgskulelærar ved NTNU. Meisingset har jobba med utviklingshemma i Nepal i over 30 år. Ho er sikker på at det arbeidet som gjerast av Live Åtte utgjer ein stor forskjel for dei familiane som no får eit tilbod.

Du kan lese meir om møtet på rådhuset her: l- Sikker på at det utgjer ein forskjell