Mobil: 913 02 624
E-post: post@liveatte.no

 
 
 
alternativ_julegave.png

Alternativ julegåve?

Kjenner du nokon som har alt, og som det er vanskeleg å finne ei julegåve til? Kanskje kan eit gåvebrev frå stiftinga Live åtte vere eit alternativ?

Kvart år er det fleire som kontaktar oss og spør om ei alternativ julegåve. Du gjev så mykje du ønskjar, og mottakaren får eit gåvebrev frå oss. I brevet gjev vi informasjon om aktiviteten vår i Nepal; kva vi gjer, kva resultat vi ser,  og kva midlane våre går til.

Brevet er skreven av initiativtakar og styreleiar Eli Skaatun.

Om du vurderar ei alternativ julegåve eller har spørsmål om dette, kontakt Eli på mobil 913 02 624 eller e-post post@liveatte.no